[:en]

YOUR HOME IS FOR SALE

Some of our clients in Rotterdam, the house also in sales. To avoid double housing is temporary rental of the house or apartment a means to combat vacancy. Rent to expats so can help you if you have not sold your old home and has already purchased a new home.property-09

PERMISSION MORTGAGE PROVIDER

You need permission from the lender when a mortgage on the property. This permission is needed to leasing the house furnished. The church is not a party. To temporarily rent out accommodation is necessary permission from the municipality. You must apply for a permit Leegstandswet this. With this license you can get permission from your mortgage lender to sell your house or apartment in Rotterdam.

Only the following types of accommodation can be temporarily rented. Housing in a house intended for sale, which are:

 • Has never been inhabited (new house);
 • In the twelve months before the property became vacant been wholly or largely occupied by the owner or, if the property was completed less than a year ago, has since been occupied by the owner);
 • In the ten years before the house came to be was hired only three years (wholly or partially) empty;
 • Living in a demolition or renovation intended Property;
 • Living space in a building intended for group accommodation, care or nursing, accommodation provision, administration and / or education in anticipation of some other destination;
 • Rental housing intended, you may rent up to 7 years for demolition or renovation. Abandoned buildings without residential use, you may rent up to 10 years. The license is granted for a period of two years. At your request, the permit can be extended is reached, each up to one year the maximum duration. The apartments for sale permit is suddenly granted for five years.

SCORE LAW AND EXPATS NOT A GOOD COMBINATION

Weenawonen makelaar rents generally only to expats. This has to do with the rent protection. Expats are their employer temporary jobs working on an assignment on project. You are sure that they will leave the property after a certain period. The clients we work with are expatriates in the upper segment and finding a home for at least one year. The companies and other stakeholders stabbing a lot of time and money in finding the perfect home for their employees. For that reason, they are not prematurely move it when the employee does and that the property is removed from sale. Visits are not allowed. Of course there are exceptions, but the multinationals which we prefer to represent not rent homes based on the Leegstandswet. The advantage is that we rent in the upper segment, with good budgets and long periods.

WE LIKE TO HELP YOU!

Do you have to buy your house or apartment in Rotterdam are furnished and want to rent to expats through Leegstandswet? One of our letting agents will be pleased to visit you for an informational interview.[:nl]UW WONING STAAT TE KOOP

Een deel van onze opdrachtgevers in Rotterdam heeft de woning ook in de verkoop staan. Om dubbele woonlasten te voorkomen is tijdelijke verhuur van het huis of appartement een middel om leegstand te bestrijden. Verhuren aan expats kunt u dus helpen als u uw oude woning nog niet heeft verkocht en reeds een nieuwe woning heeft aangeschaft.property-09

TOESTEMMING HYPOTHEEKVERSTREKKER

U heeft toestemming van de hypotheekverstrekker nodig wanneer op het pand een hypotheek rust. Deze toestemming is nodig om de woning tijdelijk gemeubileerd te kunnen verhuren. De gemeente is hierin geen partij. Om woonruimte tijdelijk te kunnen verhuren is wel toestemming nodig van de gemeente. U moet hiervoor een Leegstandswet vergunning aanvragen. Met deze vergunning kunt u toestemming krijgen van uw hypotheekverstrekker om uw huis of appartement te verhuren in Rotterdam.

Alleen de volgende soorten woonruimte kunnen tijdelijk worden verhuurd. Woonruimte in een voor de verkoop bestemde woning, die:

 1. nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning);
 2. in de twaalf maanden voordat de woning leeg kwam te staan door de eigenaar geheel of grotendeels bewoond is geweest of, wanneer de woning minder dan een jaar geleden is opgeleverd, sindsdien door de eigenaar bewoond is geweest);
 3. in de tien jaar voordat de woning leeg kwam te staan slechts drie jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest.
 4. woonruimte in een voor sloop of renovatie bestemde huurwoning.
 5. woonruimte in een gebouw bestemd voor groepsgewijze huisvesting, verzorging of verpleging, logiesverschaffing, administratie en/of onderwijs dat in afwachting is van een bepaalde andere bestemming.
 6. Huurwoningen die bestemd zijn voor sloop of renovatie mag u maximaal 7 jaar verhuren. Leegstaande gebouwen zonder woonbestemming mag u maximaal 10 jaar verhuren. De vergunning wordt verleend voor de duur van twee jaar. Op uw verzoek kan de vergunning verlengd worden met telkens maximaal één jaar tot de maximale duur is bereikt. De vergunning voor te koop staande koopwoningen wordt voor 5 jaar ineens verleend.

LEEGSTANDSWET EN EXPATS GEEN GOEDE COMBINATIE

Verhuurmakelaar Weenawonen verhuurt over het algemeen alleen aan expats. Dit heeft te maken met de huurbescherming. Expats zijn voor hun werkgever tijdelijk in Rotterdam werkzaam aan een opdracht op project. U bent er zeker van dat zij na een bepaalde periode de woning gaan verlaten. De klanten waar wij mee werken zijn expats in het hogere segment en zoeken een woning voor minimaal één jaar. De bedrijven en overige betrokkenen steken veel tijd en geld in het vinden van de perfecte woning voor hun werknemer. Om die reden vinden zij het prettig als de werknemer tussentijds niet hoeft te verhuizen en dat de woning uit de verkoop wordt gehaald. Bezichtigingen worden dus niet toegestaan. Uiteraard zijn er uitzonderingen, maar de multinationals welke wij vertegenwoordigen huren liever geen woningen op basis van de Leegstandswet. Voordeel is dat wij verhuren in het hogere segment, met goede budgetten en lange periodes.

WIJ HELPEN U GRAAG!

Heeft u uw woning of appartement in Rotterdam te koop staan en wilt u gemeubileerd verhuren aan een expat via de Leegstandswet? Eén van onze verhuurmakelaars komt graag bij u langs voor een informatief gesprek.[:]